amorfan


amorfan
amorphous, uncrystalline, structureless
* * *
• formless
• amorphous

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • amorfan — àmorfan prid. <odr. fnī> DEFINICIJA 1. min. koji nema kristaličnu građu, koji nema oblik kristala 2. razg. koji je bez određena oblika, neodređen (o tvarima, oblicima, pojmovima); bezobličan SINTAGMA amorfna masa 1. masa bez svojstava (o… …   Hrvatski jezični portal

  • àmorfan — àmorf|an prid. 〈odr. fnī〉 1. {{001f}}min. koji nema kristaličnu građu, koji nema oblik kristala 2. {{001f}}razg. koji je bez određena oblika, neodređen (o tvarima, oblicima, pojmovima); bezobličan ∆ {{001f}}∼na masa 1. {{001f}}masa bez svojstava… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àmorfno — pril. na amorfan način; bezoblično …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kalcinacija — kalcinácija ž DEFINICIJA kem. 1. izvođenje kristalne vode iz soli zagrijavanjem pri čemu se one raspadaju u amorfan prah 2. žarenje (pri kojem se tvari i kemijski mijenjaju) ETIMOLOGIJA vidi kalcij …   Hrvatski jezični portal

  • bor — bȏr2 m DEFINICIJA kem. element (simbol B, atomski broj 5), postoji u dvije alotropske modifikacije: amorfan i u obliku kristala vrlo velike tvrdoće ETIMOLOGIJA nlat. borum ← arap. būraq ← perz. būrah …   Hrvatski jezični portal

  • amorfno — àmorfno pril. DEFINICIJA na amorfan način; bezoblično ETIMOLOGIJA vidi amorfija …   Hrvatski jezični portal